Aloha! E komo mai!

'A 'a i ka hula, waiho ka hilahila i ka hale.

When one wants to dance the hula, bashfulness should be left at home.